Monumenten en vormen

In een karakteristiek weidelandschap met rietkragen en oude wilgenbomen, de ijskoude wind voelen en de stuifsneeuw meekrijgen.